Arkiv för mars, 2014

Korrigeringar av prislistor

Det förekommer en del fel i prislistorna som så klart kan påverka både offerter, priser och installationer. Därför har vi valt att under varje prislista (se länk nedan) korrigerat de fel vi finner. Denna lista kommer uppdateras kontinuerligt och de viktigaste korrigeringarna kommer att noteras i nyhetsinlägg.

http://www.essencompany.com/wp/prislista/

Observera att alla Airwells kassetter höjts i pris med 5.500 kr brutto.