Arkiv för april, 2012

Korrigeringar av prislista

Tryckfelsnisse har varit i farten. Vi ber er att notera att i:

Samsung-prislistan:

1. Sid 5 CUI. Summeringen av priset är felaktigt. För korrekt pris summera utomhusdel med styrskåp.

2. Sid 19 och 23 Kassetter och kanalanslutna. Effekterna på storlek 125 är felaktig. Korrekt ska vara:

Kyleffekt 12,5 (3,5-14,0)
Värmeeffekt 14,0 (3,0-16,2)

Essénkatalogen:

3.  Sid 27 fläktkonvenktor i kassettutförande. Trådlös fjärrkontroll ingår inte.

4. Sid 57 EQ-split. De condensing units som är omnämnda är för små på storlek 400-1200.